Om Nobago

Historik

Historien om Nobago startar i början av 1990-talet. David Norén, som grundade företaget och fortfarande driver det, utbildades först till golv- och mattläggare och därefter till plattsättare. Efter utbildningen arbetade David som plattsättare i Stockholm och i Norge. År 2000 grundades företaget, först under namnet Noréns golv och plattsättning och from 2005 ändrades namnet till Noréns bad & Golv AB. Samtidigt förvärvades företaget av Abovo Invest AB – för att försäkra sig om resurser för utveckling av verksamheten. Företaget slogs ihop med Interiörhuset som också låg i Abovo Invests ägo för att kunna stärka varandra. Under den ekonomiska krisen 2008 och 2009 blev Interiörhuset hårt drabbat och tvingades till nedmontering. Noréns Bad och Golv som legat vilande sedan 2005 fick ta nya tag och jobba vidare i egen regi, vilket gick fantastiskt pga det nyinförda ROT-bidraget. I oktober 2009 byttes det namn till det nuvarande, Nobago AB, som står för Noréns Bad & Golv men framförallt kvalite´och nöjda kunder.

Affärsidé

Plattsättning med kvalitetsgaranti: Nobago bygger badrum, kök och andra miljöer med sten – åt privata kunder som har höga krav på kvalitet.

Mervärden

Eftersom plattsättningen är en central del av arbetet när man bygger eller renoverar en torr- eller våtmiljö, fungerar Nobago som en spindel i nätet. Vi tar helhetsansvar för hela renoveringen eller nybyggnationen och tar hjälp av våra certifierade samarbetspartners. Vi tar alltid noga reda på vad kunden vill ha och diskuterar fram professionella lösningar – sen håller vi det vi lovar!

Nobago i framtiden

Nobago kommer i framtiden att fortsätta att serva privatmarknaden, men bara med rätt företag och samarbetspartners.

Nobagos signum är och förblir kvalitetssäkring och kvalitetsgarantier. Det gäller både Nobago och alla samarbetspartners. Det handlar om att göra rätt från början!