Tjänster

Plattsättning

Vi arbetar med kakel, klinkers och natursten, både i våtutrymmen och i torra miljöer. De miljöer vi arbetar i är av skiftande karaktär. Ofta enligt okomplicerade inredningsidéer från kunden själv men vi arbetar också med specialdesignade lösningar där vi erbjuder hjälp med 3D-design. Ungefär 90 % av alla uppdrag vi utför avser renoveringsarbete, resterande 10 är arbeten i samband med nybyggnation.

Totalentreprenad

Vi arbetar nästan uteslutande med ett totalansvar för hela arbetet. Det betyder att vi tar ansvar från början till slut och att kunden har en och samma kontaktperson för alla delar av jobbet vilket också innebär att vi tar ansvar för den leveranstid och kostnader vi kommit överens om. Det betyder också att vi arbetar med de bästa och mest pålitliga leverantörerna på marknaden när det gäller vvs, el, snickeri mm.

Totalansvaret innebär vidare att kunden får en samlad offert och att allt arbete är samlat på den. Kunden kan enkelt överblicka alla kostnader och eftersom vi tar totalansvaret löper kunden ingen risk att drabbas av leverantörer som hänvisar till varandra om något problem uppstår.

För Nobago innebär totalansvaret att vi får kontroll över hela arbetsprocessen – och att vi kan kvalitetssäkra hela jobbet.

Hur vi arbetar

Ett uppdrag börjar alltid med att vi träffas hemma hos kunden. Vi besiktigar miljöerna där arbetet ska utföras och vi diskuterar lösningar direkt på plats med kunden. Vi lägger stor vikt vid både besiktningen och diskussionen med kunden eftersom vi av erfarenhet vet hur mycket tid det sparar senare om vi gör allt rätt från början. Vi tar hjälp av foton och dokumentation för att kvalitetssäkra det här första steget i arbetet.

Offerten, som vi baserar ett eventuellt uppdrag på, är nästa viktiga steg i processen. Där specificeras arbetet noga och – om kunden accepterar offerten – signeras den både av kunden och av oss. Det betyder bl.a. att kunden får ett garanterat startdatum.

Vi ställer själva stora krav på kvaliteten på arbetet. Ett badrum, kök eller annan hemmiljö vi arbetar i ska hålla i många år utan onödigt underhåll. Noggrannhet lönar sig alltid i längden och våra kunder betalar för kvalitet. Ändå kostar inte kvalitet alltid så mycket som man kanske kan tro vilket beror på att det lönar sig att göra saker rätt från början.

När arbetet är klart och vi själva är nöjda är det dags för slutbesiktning tillsammans med kunden. Naturligtvis är detta ett viktigt moment både för oss och för kunden. Vi använder specifikationen som följde med offerten och kontrollerar att allt är utfört och att det är ett gediget genomfört arbete.  Visst har det hänt att någon kund inte varit helt nöjd i samband med slutbesiktningen men vi kan lova att det är ytterst sällsynt. Och om det trots allt är något problem försöker vi alltid lösa det i samförstånd. Vi lever uteslutande på att göra bra jobb – och på nöjda kunder!

Det sista steget i vår arbetsprocess är att ge kunden ett kvalitetsdokument där allt utfört arbete och material specificeras. Det är också en del av vår kvalitetsgaranti – om det uppstår några problem med material eller utfört arbete får kunden använda specifikationen som underlag för en eventuell reklamation.

Kvalitetssäkring

Eftersom Nobago oftast tar totalansvaret för hela arbetet betyder det att vi också tar ansvaret för våra underleverantörer. För att försäkra oss om att våra samarbetspartners har samma uppfattning om kvalitet som vi ställer vi vissa specificerade kvalitetskrav och genomför en enkel certifiering. På det sättet skapar vi lite extra trygghet i samarbetet. I verkligheten känner vi också våra underleverantörer väl från många gemensamma uppdrag.

En annan aspekt av kvalitetssäkringen är att vi bara använder stensättningsprodukter som är godkända . De produkterna åtföljs alltid av en 10-årig kvalitetsgaranti.

Slutligen är det själva noggrannheten och omsorgen i hela offert- leverans- och besiktningsarbetet som är kärnan i den kvalitetssäkring som Nobago står för. Och själva metoderna vi använder för att kvalitetssäkra arbetet kommer också att utvecklas kontinuerligt. Det är en del av företagets affärsidé.

Offert

Som vi beskrivit ovan föregås alltid en offert av en ordentlig besiktning hos kunden – och en diskussion med kunden om lösningar. När väl offerten är färdig gäller den i 30 dagar.

Om Nobago tar totalansvaret för hela arbetet tar det ungefär 1 vecka att få en samlad offert. Om det bara handlar om ansvar för själva plattsättningen tar det i regel bara 2 dagar.

Om det handlar om specialdesignade lösningar kan vi erbjuda professionell hjälp med design i 3D-utförande. Eftersom sådan design utvecklas i samarbete med kunden tar det ofta lite extra tid innan offerten är färdig. I gengäld får man en bättre blick för hur utrymmet kommer att se ut.

Fakturering

Fakturan som kan vara upplagd som delbetalningar, beroende på storleken på arbetet, är tydligt specificerat på offerten. Fakturan åtföljs alltid av ett kvalitetsdokument.